World Animal Day – Svjetski dan životinja

4.10.2023.

Svjetski dan životinja je vrijeme da ljudi govore u ime životinja koje ne mogu govoriti same za sebe. Ovo je dan za uključivanje u razne dobrotvorne organizacije koje se bore protiv lošeg postupanja prema životinjama, posebno kada su u pitanju veliki biznisi, industrijalizirana poljoprivreda i uloga velikih korporacija. Cilj Svjetskog dana životinja je poboljšati standarde životinjskog blagostanja širom svijeta pružajući potporu pojedincima, grupama i organizacijama koje skrbe o životinjama. Centralna ideja ovog dana je isticanje važnosti ostalih životinjskih vrsta s kojima čovjek dijeli planet, onih životinja koje su sve češće žrtve čovjekove sebičnosti, sadizma i nasilja. S obzirom na sve, obrazovanjem i javnim aktivnostima stvorimo  kulturu poštovanja i senzibilnosti, čime bi ovaj svijet postao pravedniji za sve koji u njemu žive.

Translate / Prevedi »