Održana ARTES konferencija 2022

12.11.2022.

Međunarodna-naučna konferencija “Biodiverzitet, divlje i egzotične životinje 2022” u organizaciji udruženja za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku – ARTES održana je 05.11.2022. godine u Sarajevu uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Univerziteta u Sarajevu, donatora i prijatelja udruženja.

Cilj konferencije je bila razmjena iskustava i naučnih saznanja o bioraznolikosti svih živih bića, biljaka, životinja i mikroorganizama te ekosistema kao sastavnog dijela biološke raznolikosti, kako bi mogli shvatiti utjecaj klimatskih promjena i njihove posljedice na svjetskom nivou.

prof.dr. Amina Hrković-Porobija, sekretar udruženja ARTES

Translate / Prevedi »