ARTES KONFERENCIJA O BIODIVERZITETU, DIVLJIM I EGZOTIČNIM ŽIVOTINJAMA 2022

22.09.2022.

PRVA OBAVIJEST

Udruženje za istraživanje, tehnologiju i edukaciju i nauku ARTES

vas poziva na

ARTES KONFERENCIJU O BIODIVERZITETU, DIVLJIM I EGZOTIČNIM ŽIVOTINJAMA 2022

sa međunarodnim učešćem

subota, 5. novembar 2022.

koja će se održati u hotelu Hollywood u Sarajevu

na adresi Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža 71210

Bosna i Hercegovina

uz podršku

Univerziteta u Sarajevu,

Ministarstva privrede Kantona Sarajevo,

Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

i ostalih prijatelja našeg udruženja i donatora

Nakon uspješno održana dva naučna skupa koja smo organizovali, udruženje ARTES sa zadovoljstvom organizuje Konferenciju o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama koja će se održati putem pozivnih predavanja. Radovi će biti objavljeni u elektronskom Zborniku radova.

Sve informacije će biti objavljene na web stranici konferencije.

OKVIRNE TEME:

• Biodiverzitet i urbanizacija

• Ihtiofauna Jadranskog mora

• Zoonoze i kontrola bolesti životinja

• Mala praksa divljih i egzotičnih životinja

• Dermatologija egzotičnih kućnih ljubimaca

• Anestezija, analgezija i hirurgija divljih i egzotičnih životinja

• Terapijske indikacije i kontraindikacije kod egzotičnih kućnih ljubimaca

• Dobrobit životinja

• Prezentacija slučajeva / interaktivna diskusija

• Šume i okoliš

DRUGA OBAVIJEST s konačnim programom i online obrascem za prijavu učesnika konferencije je planirana za 17. oktobar 2022. godine.

Ulaz za prijavljene učesnike konferencije će biti besplatan.

Translate / Prevedi »