Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa

14.06.2022.

U organizaciji udruženja ARTES iz Sarajeva i udruge proizvođača i prerađivača autohtonih ovčijih sireva i mesa „Pramenka“ iz Mostara je u  periodu od 11. do 13. juna 2022. god., na Farmi Smiljanić’ d.o.o. Tomislavgrad, održan skup na kome su predstavaljani dobivenih rezultati projekta „Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa“, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost u čiju su realizaciju uključeni Veterinarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu i Univerzitet u Sarajevu-Veterinarski fakultet.

U sklopu skupa prof. dr. Maja Popović, i doc.dr. Daniel Špoljarić, sa Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, te prof. dr.  Amina Hrković Porobija sa Univerziteta u Sarajavu – Veterinarski fakultet  održali su niz predavanja vezanih uz diseminaciju dobivenih rezultata projekta.  Inovativnost HRZZ projekta temelji se na dobivenim rezultatima koji imaju znanstveno dokazanu primjenjivu vrijednost za plemenitu pečurku kao prirodnog funkcionalnog dodatka u dnevni obrok za janjad iz kojeg će se predstaviti novi inovativni proizvod u obliku funkcionalne hrane za čovjeka.

Projekt je na Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji 2019. i 2021. nagrađen srebrnim medaljama za inovacije, a na Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji 2022. god., nagrađen brončanom medaljom za inovacije.

Translate / Prevedi »