INFORMACIJA O USPOSTAVI DUNAVSKOG VIJEĆA MLADIH I MREŽE ORGANIZACIJA MLADIH DUNAVSKE REGIJE U OKVIRU STRETEGIJE EU-A ZA DUNAVSKU REGIJU

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je zaprimilo dopis Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovin u vezi informacije o uspostavi Dunavskog vijeća mladih i Mreže organizacija mladih dunavske regije u okviru Stretegije EU-a za dunavsku regiju. Uspostava EUSDR Dunavskog vijeća mladih bit će sprovedena uz finansijsku podršku tehničke pomoći EK i Grada Beča. Prijedlog projekta je trenutno u izradi.

Preuzeto sa

https://mon.ks.gov.ba/node/1413

Translate / Prevedi »