1st BHAAAS Symposium of Veterinary medicine and Forestry

Poštovane kolegice i kolege,

čast i zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da će se u periodu od 24. do 27. juna 2021. godine u Mostaru, u organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke (The Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences – BHAAAS) po prvi put održati

1st Symposium of Veterinary medicine and Forestry”, kao dio Dana BHAAAS 2021.

BHAAAS je osnovana 2007. godine u Charlotte, North Carolina, U.S.  s ciljem okupljanja istaknutih pojedinaca, stručnjaka, kulturnih radnika i umjetnika iz dijaspore i BiH, u sklopu koje se svake godine održavaju Dani BHAAAS-a, kontinuirano već 11 godina.

Po prvi put imamo čast da organizujemo sekciju za veterinarstvo i šumarstvo, sa posebnim osvrtom na najnovija istraživanja, rezultate i primjene vodećih tehnologija. Simpozij će dati doprinos u predstavljanju istraživanja i dostignuća u svim aspektima, a u svrhu inovacija u razvoju veterinarske medicine, šumarstva i hortikulture kako na području Bosne i Hercegovine tako i  Evrope, a i  šire.  Poseban akcenat će se staviti na interakciju i networking učesnika i organizatora. 

Planirane teme simpozijuma su:

Programme session I

 • Food Safety, Food Biotechnology, Functional Foods
 • Microbiological, Chemical, Physical Hazards
 • Infectious diseases-Zoonoses, Parasitic diseases
 • Dermatology, Cardiology, Dentistry
 • Small and Great Veterinary practice
 • Exotic and wild animals

Programme session II

 • Forest and Natural Resource Management
 • Biodiversity and Sustainable Tourism
 • Climate Change and Water Resource Management
 • Environmental Economics in Resource Management
 • Geology, Soil and Disaster Management
 • Environmental Engineering and Green Technology

Apstrakti će biti objavljeni u Indexiranom časopisu Acta Medica Saliniana (Indexiran u Scopus, Index Copernicus Master Journal List, EBSCO, The Ulrich's Periodical Directory, Directory of Open Access Journals, Open J-Gate, ProQuest, Google Scholar).

Biće nam čast i zadovoljstvo da se aktivno uključite u planirane aktivnosti slanjem vašeg apstrakta (sažetka), a sve sugestije su dobrodošle. Posebno pozivamo da se mlade kolege specijalizanti i studenti odazovu u sto većem broju.

Rok za slanje apstrakta je 1. april 2021. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratititi na sljedeće mail adrese:

amina.hrkovic@vfs.unsa.ba; info@bhaaas.org ,

a web link i dodatne informacije za slanje apstrakta možete naći na:

https://bhaaas.org/mostar-2021/abstracts-papers-submission/#1583836965839-23cb5b6a-687e

Pozivnicu možete preuzeti na:Pozivnica-BHAAAS-2021-Veterinary-and-Forestry-2Preuzmi

Prema postojećim informacijama, održavanje simpozijuma će biti usklađeno sa datom epidemiološkom situacijom (on-site, hybrid ili online).

S poštovanjem,

Symposium chairs,

Dr. Amina Hrković-Porobija

Dr. Emira Hukić

Izmir Kovčić, dip.vet, CCSA

Translate / Prevedi »