Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizovao online predavanja u okviru programa cjeloživotnog učenja

Prof.dr. Amina Hrković-Porobija i Izmir Kovčić, dipl.vet, CCSA sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su u okviru programa cjeloživotnog učenja koji realizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, održali online predavanje na temu animalnih tragova sa aspekta fizioloških karakteristika pojedinih vrsta životinja i uloge informacionih tehnologija u razumijevanju forenzike, a sve u cilju kvalitetnog vršenja uviđaja i provođenja istraga.

Posljednjih godina sve je veča učestalost forenzičkih slučajeva koji uključuju životinje, gdje statistički podaci pokazuju da 1/3 zločinaca posjeduje mačku, a 1/4 psa kao kućnog ljubimca.

U preko 150 krivičnih istraga su bile uključene životinje, bilo kao žrtve, počinioci ili su nađeni na mjestu zločina. Upravo iz tih razloga uloga životinja i animalnih tragova (krv, dlaka) je važan dio kriminalističke istrage. 

Od animalnih tragova životinjska dlaka se koristi kao dokazni materijal i može ukazivati da je postojala veza između ili isključiti povezanost osumnjičenog i mjesta zločina ili osumnjičenog i žrtve. Mikroskopska analiza dlake ne može dovesti do individualizacije, odnosno do zaključka da dlaka potječe od određenog pojedinca, ali velika količina mikroskopskih i makroskopskih podataka može pružiti jak temelj za isključivanje ili povezivanje osobe sa zločinom.

Analiza dlake može samo pomoći u istrazi, a sve pozitivne usporedbe moraju biti potvrđene DNA analizom. Dlaka domaćih životinja se lako lijepi na odjeću i druge predmete te je izvor dokaza za kaznene istrage. Najteži dio analize na životinjskim dlakama je njihovo izuzimanje, a da ih se pri tome ni na koji način ne uništi. Sporni trag na životinjskim dlakama, ovisno o gustoći i dužini dlake se može pronaći i nakon dužeg vremenskog perioda, ali ga životinje mogu lako ukloniti ili izgubiti lizanjem dlake ili valjanjem po tlu.

Slučaj -Snowball

Nakon nestanka 32-godišnje žene pronađena je muška jakna sa tragovima žrtve i dlakama bijele domaće mačke u postavi. Nekoliko mjeseci kasnije otkriveno je tijelo žrtve i uhapšen je njen suprug koji je imao mačku bijele boje pod imenom Snowball. DNA tipizacija dlake mačke pronađene u jakni se podudarala sa DNA profilom iz krvi mačke osumničenog. Osumnjičeni suprug je proglašen krivim i osuđen za ubistvo.

Translate / Prevedi »