Dr.sc. Amina Hrković-Porobija postala dopisni član Bosanskohercegovačko – Američke akademije umjetnosti i nauke (BHAAAS)

Obavještavamo vas da je Dr.sc. Amina Hrković-Porobija postala dopisni član Bosanskohercegovačko – Američke akademije umjetnosti i nauke (BHAAAS).

BHAAAS je neprofitna, nevladina, nepristrasna, multietnička i multikulturalna organizacija čiji isključevi ciljevi su obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti. Bosanskohercegovačko – Američka akademija umjetnosti i nauke je osnovana u Charlotte, 3. novembra 2007. godine.

Dr. Hrković-Porobija vanredni  je profesor na oblasti Temeljne nauke veterinarske medicine Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Uža specijalnost su joj Fiziologija domaćih životinja i autohtoni animalni proizvodi. Rukovodioc je akademskog specijalističkog smjera Morfofiziologija i bolesti egzotičnih kućnih ljubimaca te zamjenik rukovodioca smjera Zarazne bolesti životinja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Autor i koautor je preko 30 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, konferencijama i simpozijima. Do sad je objavila dvije knjige, član je organizacijskog odbora naučno stručnog skupa o egzotičnim životinjama, urednik BH informativno naučno-istraživačkog i edukativnog online časopisa VET.BA i sekretar udruženja za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku – ARTES.

Dr. Hrković-Porobija je voditelj i saradnik istraživačkih timova na međunarodnim i domaćim projektima iz oblasti veterinarstva i sigurnosti hrane. Dodatnu edukaciju stekla je boravkom na prestižnim evropskim fakultetima i istraživačkim centrima u Italiji, Norveškoj, Mađarskoj i Hrvatskoj.

Translate / Prevedi »