Projekat ”Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa”

Međunarodna saradnja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekat ”Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa”

Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-3685

Hrvatska zaklada za znanost preuzela je obavezu finansiranja istraživačkog projekta IP-2016-06-3685 ”Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa” u periodu od 01.03.2018. do 28.02.2023. godine (48 mjeseci, mirovanje 12 mjeseci odnosno od 29.02.2020. do 01.3.2021. godine zbog pandemije Covid-19). Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Maja Popović sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, R. Hrvatska. Uz voditeljicu u istraživanjima učestvuje 17 naučnika iz R. Hrvatske (Veterinarski i Agronomski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu), te iz Bosne i Hercegovine prof.dr.sc. Amina Hrković-Porobija sa Veterinarskog fakulteta Univerzita u Sarajevu.

Cilj predmetnog HRZZ istraživačkog projekta je proizvodnja janjetine s nižim udjelima masti i holesterola, te od takve janjetine proizvodnja funkcionalnih zdravih proizvoda koji se temelje na inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Osim toga cilj je prethodno znanstveno dokazane preporuke o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus u hranu za perad i svinje potvrditi i na modelu janjeta pasmine lička pramenka (što do početka projekta nije bilo poznato), te pri tome istovremeno stvoriti i tržišno novi proizvod (janjetina s nižim udjelima masti i holesterola-inovativnost projekta). Naučno utemeljene preporuke poput cilja i svrhe predmetnog Projekta nismo zamijetili u recentnoj naučno-stručnoj literaturi, Stoga se tijekom istraživanja vodimo našim prethodnim iskustvima primjene pripravka plemenite pečurke na modelima monogastričnih životinja.

Iz svega prethodno navedenog istraživanja projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-3685 ”Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa” imaće:

– naučno dokazanu primjenjivu vrijednost za plemenitu pečurku kao prirodnog funkcionalnog dodatka u dnevni obrok za janjad iz kojeg će se predstaviti tržišno novi i inovativni proizvod u obliku funkcionalne hrane za čovjeka (janjeće meso povoljnog aroma profila s obzirom na sastav hlapljivih spojeva porijeklom iz plemenite pečurke);

– naučno opravdani transfer dobivenih rezultata u gospodarstvo, odnosno naučne preporuke za nova rješenja za uspostavu ujednačenih uzgojnih sistema u ovčarstvu, prihvatljivih za okoliš i zaštitnih za zdravlje janjadi u proizvodnji, koji će biti ujedno kompatibilni s propisima EU, gospodarski opravdani pa stoga prihvatljivi i za tržišta u zemlji i inostranstvu i to u javnom (konzumenti), javno zdravstvenom (populacija) i poljoprivrednom sektoru (proizvođači janjetine, plemenite pečurke/stočne hrane).

Udruženje inovatora Hrvatske, projektu je dodijelila srebrnu medalju za inovacije u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji na 11. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji održanom u Karlovcu  od 25. do 27. 04. 2019 u Karlovcu.

Nastavak saradnje Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu planiran je kroz izradu monografije o pramenci. Zbog intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i slabijim reproduktivnim osobinama, uzgoj pramenke danas je potisnut i ograničen više na područje juga Evrope i to najviše na Balkanu.

Iz tog razloga, izrada monografije predstavlja kulturno nasljeđe Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Translate / Prevedi »